Architektura IT Oferta


Architektura IT

Z rozwiązań cloudowych korzystamy już od ponad dekady, a mimo to wciąż jest to jedna z najszybciej rozwijających się technologii w IT. Stanowi ona podwaliny dla najbardziej rewolucyjnych trendów: sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML), internetu rzeczy (IoT), pracy zdalnej i hybrydowej, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR), gier w chmurze, czy obliczeń kwantowych. Rzeczywistość zmienia się na paradygmat XaaS (anything as a service) – to zbiorcze określenie odnoszące się do dostarczania czegokolwiek jako usługi. Wszystkie te najnowsze trendy mogą być wdrażane z wykorzystaniem nowoczesnych architektur i standardów. TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) stanowi szkielet dla architektury korporacyjnej, zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji, zapewniając w ramach cyklów ADM (Architecture Development Method) wysoki poziom ładu architektonicznego.

Copyright © 2023 by Aigeon