Sieci Oferta


Sieci teleinformatyczne

W ostatnich latach zaszły znaczące zmiany związane z wymaganiami i oczekiwaniami stawianymi sieciom teleinformatycznym w firmach. Wśród najważniejszych czynników wymuszających zmiany można wymienić:

Zmiany w architekturach aplikacyjnych – jest to jedno z największych wyzwań dla nowoczesnej sieci teleinformatycznej. Wraz z rozwojem środowisk wirtualnych, kontenerów – konieczne jest aby sieć komputerowa była dynamicznie i automatycznie konfigurowana. Wymaga to wprowadzenia rozwiązań wspierających technologię EVPN-VXLAN, umożliwiającej integrację z środowiskami wirtualnymi jak i budowę rozproszonych środowisk Data Center.

Wymagania związane z BYOD (Bring Your Own Device) oraz IoT (Internet of Things) – sieci LAN projektowane pod podłączanie firmowych urządzeń PC odchodzą w przeszłość. Wg statystyk ponad 67% pracowników korzysta z własnych urządzeń takich jak laptopy, telefony, zegarki inteligentne, a w 95% organizacji dopuszcza się podłączanie urządzeń prywatnych przez swoich pracowników. Jednocześnie coraz więcej systemów przemysłowych i urządzeń technicznych wymaga podłączenia do sieci LAN i dostępu do sieci Internet. Powoduje to, że sieć LAN musi być odpowiednio zabezpieczona, zarówno na poziomie weryfikacji użytkownika będącego właścicielem podłączanych urządzeń jak i na poziomie zróżnicowania uprawnień związanych z rodzajem podłączanych urządzeń (np. różne klasy uprawnień dla sprzętu zapewnianego przez organizację, sprzętu prywatnego, urządzeń przemysłowych). Sieć LAN musi posiadać również mechanizmy związane z możliwością autokonfiguracji punktu dostępowego (wired/wireless) uzależnionego od tego kto, kiedy i co podłącza do sieci. Wymaga to zastosowania między innymi systemów klasy NAC (Network Access Control), Device Visibility, MDM (Mobile Device Management).

Nowe wyzwania epoki post-COVID – dla wielu organizacji model oparty na stałym przebywaniu pracowników w biurze podczas pracy przeszedł do historii. Ograniczenia związane z pandemią wymusiły wprowadzenie pracy zdalnej lub rozwiązań hybrydowych, które okazały się często bardziej efektywne biznesowo niż praca w trybie on-site. Praca zdalna stała się obecnie standardowym rozwiązaniem. Stoją za tym wyzwania związane z koniecznością budowy systemów zdalnego dostępu, dającego pracownikowi takie samo środowisko bez względu czy pracuje z biura, czy wykonuje swoje zadania z domu. Służą temu nowoczesne systemy zdalnego dostępu oraz uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Kryzys energetyczny oraz zmiany środowiskowe – wraz z gwałtownym wzrostem cen prądu wiele organizacji zaczęło przeprowadzać analizy TCO (Total Cost of Ownership), szczególnie dla sprzętu typu Data Center. Ich wyniki pokazują, że warto rozważać pobór mocy przez zakupiony sprzęt sieciowy jako jeden z głównych parametrów zakupowych. Koszty związane z zasilaniem sprzętu na przestrzeni lat mogą być bowiem znaczące. Drugim niezwykle istotnym elementem jest wydzielanie ciepła przez pracujący sprzęt. Coraz częściej dochodzi bowiem do sytuacji, gdzie możliwości instalacji nowych urządzeń w serwerowniach są limitowane wydajnością istniejącej klimatyzacji. Czasami wymiana urządzeń na emitujące mniej ciepła jest tańsza niż rozbudowa systemu klimatyzacji (co nie zawsze jest możliwe).

Nowe podejście do zarządzania siecią – wraz ze wzrostem złożoności nowoczesnych sieci teleinformatycznych niezbędne stało się nowe podejście do zarządzania i wdrażania nowych urządzeń w sieci. Coraz popularniejsze jest podejście bazujące na technologiach Zero Touch Provisioning oraz Configuration as Code. Umożliwia to radykalne zmniejszenie czasu i kosztów wdrażania nowych urządzeń przy jednoczesnej minimalizacji prawdopodobieństwa popełnienia błędów w czasie wprowadzania zmian.

Aigeon projektuje i buduje nowoczesne i bezpieczne architektury sieci teleinformatycznych bazując na produktach liderów rynku IT: Arista Networks, Cisco Networks oraz Juniper Networks.

Copyright © 2023 by Aigeon